Sociale woningen prefab renoveren?

Gent onderzoekt de mogelijkheid om bestaande sociale woningen energiezuiniger te maken met prefab-bouwonderdelen.

Stad Gent en Universiteit Gent werken samen om de potentieel te onderzoeken om sociale woningen energiezuinig te renoveren met geprefabriceerde gevel- en dakelementen. Gent is de eerste Belgische stad die dit onderzoekt voor alle sociale woningen op haar grondgebied.

Snel en weinig hinder

Met prefab-systemen kan je op 5 tot 7 dagen tijd een volledige renovatie doen met beperkte hinder voor de bewoners en de buurt. Door de isolatie aan de buitenzijde van een gebouw te plaatsen  is het voor bewoners zelfs niet nodig om te verhuizen tijdens de werken. Voor gebouwen die bijna identiek zijn, zoals sociale woningen, biedt dit systeem veel potentieel en kan de kostprijs van de renovatie laag gehouden worden.

Sociale woningen energiezuiniger

De onderzoeksgroep Bouwfysica van de Universiteit Gent onderzoekt samen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent wat het potentieel is van dergelijke prefab-systemen voor het energetisch renoveren van het bestaande woningpatrimonium van de Gentse huisvestingsmaatschappijen. Prefab renoveren gebeurde tot nu toe enkel bij private woningen. Het is de eerste keer dat alle sociale woningen van een Belgische gemeente worden gescreend. De voordelen van dit systeem kunnen de renovatie van sociale woningen versnellen en ook de energieambitie ervan verhogen.

Kostprijs halveren

De studie onderzoekt de haalbaarheid van prefab-systemen in vergelijking met klassieke renovatie-oplossingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande toestand, draagstructuur, geometrie, repetitiviteit en eventueel al uitgevoerde renovatie-ingrepen voor verschillende woningtypes. Ook de impact op de renovatiesnelheid en kostprijs worden onderzocht. Door doorgedreven standaardisering en innovatieve oplossingen wil dit project de huidige kostprijs van prefab-renovatie halveren.

Extra verdieping

Er wordt ook bekeken of gebouwen met dit systeem een extra verdieping kunnen krijgen. Zo worden bijvoorbeeld extra slaapkamers mogelijk. De nieuwe schil van het gebouw biedt ook mogelijkheden om hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en warmtepompen, te voorzien.

Resultaten in 2020

De resultaten van de studie worden verwachten tegen midden 2020. In een volgende fase  zal de Stad de resultaten samen met de Gentse huisvestingsmaatschappijen in de praktijk proberen omzetten.

Europese samenwerking

Dit onderzoek kadert binnen het Europese onderzoeksproject INDU-ZERO waarin naast Stad Gent en Universiteit Gent ook andere Europese partners – zowel woningcoöperaties, overheden, kennisinstellingen als KMO’s - betrokken zijn uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden en België.  Het Europese project loopt tot juni 2021 en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Meer foto's