STOEMP

'Goed eten' is een recht voor iedereen, want 'Goed eten' vormt één van de vele schakels voor een goed leven.

Wat is STOEMP?Stoemp

STOEMP is een netwerk van verschillende 'Goed Eten'-initiatieven in Gent.  Goed Eten is meer dan gewoon eten.

Goed eten is gezond, lekker, voldoende,voedzaam, eerlijk en lokaal met respect voor het milieu en de omgeving. 

Natuurlijk hoeft dit niet allemaal tegelijk zo te zijn, iedereen kan zelf de keuze maken wat goed voor hem is.

Waarom is Goed Eten niet voor iedereen? De 5 B's! 

>> Het is belangrijk dat mensen bewust zijn over wat Goed Eten precies is. Het moet ook betaalbaar zijn voor iedereen, maar ook moet Goed Eten beschikbaar en bereikbaar zijn, wat betekent dat er een toegankelijk aanbod moet zijn in de omgeving. Als laatste willen we de sociale meerwaarde van het samen bezig zijn rond goed eten of de verbindende kracht, erkennen.

Samen Sterk!

Willen we Goed Eten voor iedereen, dan moeten we hier een maatschappelijk én politiek draagvlak rond creëren, steunend op burgers, het middenveld, de lokale economie én het beleid. Om te komen tot Goed Eten voor iedereen vertrekken we vanuit de sterkte van elk individu, organisatie, onderneming en beleidspartner. Want samen kunnen we de impact vergroten! 

De Krachten Bundelen

STOEMP kadert binnen Gent en Garde, de duurzame voedselstrategie van de Stad en is ontstaan uit een samenwerking met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, het Onderwijscentrum Gent, de Gentse wijkgezondheidscentra, Logo Gezond+ vzw, OCMW Gent, Bond Moyson, CM Midden Vlaanderen, EVA vzw, Soepcafe Dampkring en het netwerk van sociale restaurants Gent.