Subsidie Duurzame Mobiliteit

De Stad Gent ondersteunt initiatieven en organisaties die duurzame mobiliteit stimuleren met een subsidie.

Gent promoot duurzame vervoerswijzen

Gent kiest hiermee voor vervoer in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Ook heel wat organisaties leveren inspanningen om duurzame mobiliteit te bevorderen. Stad Gent wil deze initiatieven en organisaties voortaan ondersteunen met een subsidie.

Financiële steun voor acties en campagnes

VZW's en feitelijke verenigingen die acties of campagnes organiseren om duurzame mobiliteit in Gent te promoten, kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen. De subsidie bedraagt minstens 30% en maximaal 60% van de vooropgestelde projectkost. Er is een maximum van 10.000 euro per project.

Meer weten?

Het subsidiereglement vind je hier.