SurrounThings

SurrounThings is een gratis Gents platform dat het mogelijk maakt om eenvoudig spullen te (ver)kopen, te delen of gratis weg te geven aan mensen in je buurt. Met behulp van de subsidie Duurzame Wijken werd het platform verder uitgewerkt en aangepast aan Gentse noden.

Een Gents platform voor het hyperlokaal (ver)kopen, delen en weggeven van spullen.

SurrounThings is een gratis Gents platform dat het mogelijk maakt om eenvoudig spullen te (ver)kopen, delen, zoeken of gratis weg te geven aan mensen in je buurt.

De belangrijkste troeven van het platform, waarmee het zich onderscheidt van reeds bestaande platformen, zijn:

  • Hyperlokaal (straal van 500m tot max 5k)
  • Sociaal: door in je buurt spullen te (ver)kopen/delen of weg te geven, leer je nieuwe mensen uit je buurt kennen
  • Duurzaam: spullen die niet meer gebruikt worden, krijgen een tweede leven, en daar vaart – naast je buurman/vrouw – ook het milieu goed bij.
  • Gebruiksvriendelijk: je kan heel eenvoudig zoeken naar spullen in je buurt en in enkele klikken verstuur je berichten naar eigenaars. Je kan ook eenvoudig jouw spullen aanbieden en beheren.

 

Met de subsidie Duurzame Wijken richtte SurrounThings zich op 2 specifieke domeinen:

  1. (Ver)bouw: mensen die een huis bouwen of renoveren, hebben vaak veel verschillende soorten werkmaterialen nodig en hebben vaak restmateriaal dat nog perfect bruikbaar is.
  2. Voeding: In Gent zijn heel wat mensen actief op het vlak van kweken van groenen of fruit. Iedereen die groenten of fruit kweekt maakt het mee dat er periodes zijn wanneer alles plots in bloei staat en dat de groenten niet snel genoeg verwerkt kunnen worden.

Het project focust zich op partnerships met de verschillende Gentse initiatieven (Gent En Garde, LETS, Torekes). Met hen wordt overlegd hoe SurrounThings hun werking verder kan ondersteunen of versterken, via het identificeren van noden en nodige tools.

SurrounThings wil ook met verschillende organisaties die zich richten op kwetsbare groepen (Sociale Kruideniers, Samenlevingsopbouw Gent, OCMW, …) onderzoeken op welke manier de toegangsbarrières tot het platform weggenomen kunnen worden.

Meer foto's