Gent finalist voor European Green Capital 2020

Maxime De Winne geeft tips wat je zelf kan doen.

De subsidie ‘Duurzame Wijken’ ondersteunt buurtbewoners die samen projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.

Lissabon green capital 2020

Gent moest net de duimen leggen voor Lissabon in de strijd om de European Green Capital Award 2020.