De Gentse Warmtefoto

Warmteverlies via daken, hoe goed is mijn dak geïsoleerd?

Beantwoord 3 korte vragen en bekijk het warmteverlies van je dak. De gegevens zijn van februari 2011.

Stap 1:

Beantwoord deze vragen om de foto van je dak te kunnen interpreteren. Na het beantwoorden verschijnt de kleurlegende.

Stap 2:

Tik je adres in op de kaart.
Gebruik de legende om te zien hoe goed je dak geïsoleerd is. Hoe gebruik ik de warmtefoto?
legende01.jpg
Gebruik de legende om te zien hoe goed je dak geïsoleerd is. Hoe gebruik ik de warmtefoto?
legende02.jpg
Gebruik de legende om te zien hoe goed je dak geïsoleerd is. Hoe gebruik ik de warmtefoto?
legende03.jpg
Gebruik de legende om te zien hoe goed je dak geïsoleerd is. Hoe gebruik ik de warmtefoto?
legende04.jpg