Varkens en kippen als afvalverwerker in de buurt

In dit duurzaam wijkproject wordt een digitaal draaiboek opgesteld voor al wie varkens en kippen wil inzetten als afvalverwerker in de buurt.

Sinds begin juli 2015 hebben enkele buren uit Oud-Gentbrugge drie stadsvarkens in hun wijk gezet. Met de subsidie ‘Duurzame Wijken’ gaan ze vanuit hun ervaringen een draaiboek opstellen voor andere buurten die een gelijkaardig project op poten willen zetten. Daarnaast ontwikkelen ze ook een (terug)verdienmodel dat kosten en opbrengsten van projecten met varkens en kippen als afvalverwerker in de buurt in kaart brengt en aantoont op welke manier ze financieel haalbaar kunnen zijn. Hiervoor  gebruiken ze de expertise van vzw het Spilvarken die in 2014 een gelijkaardig succesvol project deed aan de Bijlokesite in het kader van Atelier De Stad. 

Meer foto's