Verbeeld de toekomst van Gent en maak kans op 4.000 euro.

Het Foresight team van Digipolis Gent daagt je uit:  bedenk een toekomstige versie van Gent. Er is maar één voorwaarde: fossiele brandstoffen hebben geen plaats in de stad van morgen. De vijf beste inzendingen krijgen een prominente plaats in de tentoonstelling ‘Post-Fossiel.Gent’, die tussen 19 en 28 mei in NEST te bezoeken is. 

Hoe zou de stad ruiken, klinken of draaien zonder benzine of gas? Wat zien en doen Gentenaars in zo’n toekomstige post-fossiele stad? En welke rol speelt technologie in dat alles? Met de tentoonstelling en bijhorende wedstrijd daagt het Foresight team van Digipolis iedereen uit om alternatieve toekomstscenario’s voor Gent te bedenken. Zonder fossiele brandstoffen, want onze stad heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Heb jij een idee dat bijdraagt aan een toekomstige versie van Gent zonder fossiele brandstoffen? Slaag je erin om dit idee te vertalen in een hapklaar toekomstbeeld? Neem dan deel aan de wedstrijd, die nog loopt tot maandag 26 maart 2018. De jury maakt een selectie van de vijf beste ideeën. Geselecteerden krijgen budget en begeleiding om hun idee te presenteren in een tentoonstelling. De beste installatie wint een geldprijs van 4.000 euro.

Deelnemen kan via www.post-fossiel.gent.               

Bezoek de tentoonstelling Post-Fossiel.Gent tussen 19 en 28 mei in NEST.