Nieuwe subsidie groendak

Wil je een groendak aanleggen?

Stad Gent subsidieert je groendak en het onderzoek naar de stabiliteit van je dak. Kies je voor een groendak met meer variatie aan planten dan heb je recht op een verhoogde subsidie.

Heb je een dak van minstens 6 m²? Dan komt dit dak in aanmerking voor de aanleg van een groendak. De Stad betaalt tot 250 euro terug voor je groendak.

Maar misschien twijfel je over de draagkracht? En een stabiliteitsonderzoek, dat kost geld.  Daarom voorziet Stad Gent een extra subsidie voor een stabiliteitsonderzoek. Die bedraagt 250 euro per bestaand plat dak, al dan niet verhoogd met 21% btw.

Meer geld voor kwalitatief groendak

Op platte daken die voldoende draagkracht hebben kan je een groendak met een dikkere opbouw aanleggen. Die zijn nog beter voor ons klimaat: ze hebben een grotere biodiversiteit – denk aan kruiden en grassen - én kunnen meer water bufferen. Omdat ze zwaarder zijn, vragen ze om een extra investering. Daarom heb je voortaan recht op een verhoogd subsidiebedrag van 45 euro per m² (+ 21% btw), met een maximum van 50.000 per gebouw, als je een kwalitatief groendak wil aanleggen.

Ook hellende daken komen in aanmerking voor een groendak met beperkte buffercapaciteit. Daarvoor kan je de basissubsidie van 25 euro per m² (+ 21% btw) ontvangen. Ook de combinatie van een groendak met zonnepanelen is mogelijk.

Hoe meer groen, hoe beter

Hoe meer groen, hoe beter we bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Groendaken vertragen de afvoer van regenwater dat van de daken naar de riolering stroomt. En op hittedagen zorgen groendaken voor verkoeling in de stad.

Meer foto's