Zo houdt Gent voeten droog en hoofden koel

Gents actieplan om de stad aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Ons klimaat verandert. Weerrecords sneuvelen één na één. Helemaal tegenhouden kunnen we de klimaatverandering niet.

Stad Gent levert heel wat inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (Gents Klimaatplan).

Maar de klimaatverandering helemaal tegenhouden kunnen we niet. Dus moet we ons ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat heet 'klimaatadaptatie'.

Stad Gent heeft nu een Gents Klimaatadaptatieplan met een strategie en lokale acties voor de aanpassing van onze stad aan de klimaatverandering.

Een plan dat er moet voor zorgen dat Gentenaars ook in de toekomst koele hoofden en droge voeten hebben.

 

Weerrecords sneuvelen

Ons klimaat verandert. Weerrecords sneuvelen één na één.

Zo noteerden we  met 32 graden op 13 september 2016 het zoveelste warmterecord op rij. 2016 is hard op weg om het warmste jaar ooit te worden. Het vorige recordjaar was 2015, daarvoor 2014…

Juni was met 175 liter water per vierkante meter de natste junimaand ooit. Daarnaast werd in juni ook een recordaantal onweersdagen (20) opgetekend en waren de eerste zes maanden van het jaar recordnat (651 millimeter water).

Die periodes van extreme hitte en hevige regenbuien zijn helaas waar we ons in België nog meer aan mogen verwachten de volgende jaren.

De oorzaak? De klimaatverandering.

 

Steden worden sterkst getroffen

Klimaatverandering treft steden het sterkst. De vele verhardingen in de stad, zoals gebouwen, straten en pleinen houden de warmte vast.

Dit ‘stedelijk hitte-eiland effect’ maakt dat het centrum van Gent gemiddeld 3°C warmer is dan daarbuiten. Op hete dagen kan dit zelfs oplopen tot maar liefst 8°C. Maar er is meer.

Zo komen er ook vaker extreme regenbuien voor. Een probleem voor onze riolen die de grote toestroom aan regenwater, afkomstig van de verhardingen, nog nauwelijks kan slikken. Tijd dus om te zoeken naar oplossingen.

 

Het Gents Klimaatadaptatieplan

In 2014 ondertekende Gent het Europese burgemeestersconvenant Mayors Adapt. Hiermee engageren we ons om maatregelen te nemen om de stad aan te passen aan klimaatverandering. 

Nu heeft de Stad haar actieplan klaar voor de periode 2016-2019.

Hoe gaan we ons aanpassen zodat we beter kunnen omgaan met hittegolven, langdurige winterneerslag, extreme zomeronweders of juist lange droogteperiodes?

Ons aanpassen doen we door in te zetten op:

  • meer groen via groenassen, parken, straat- en pleinbomen, geveltuintjes, groendaken en -gevels
  • meer ruimte voor water en groen door openleggen waterlopen, herwaarderen van grachten en overstroombare ruimte waardoor een echt groen-blauw netwerk ontstaat
  • minder verharding door verharding van het openbaar domein niet te laten toenemen en waar mogelijk te ontharden waardoor water terug meer kan infiltreren in de bodem
  • meer water vasthouden en laten infiltreren
  • meer schaduw via straat- en pleinbomen en verkoelende infrastructuur

Zo maken we van Gent in de toekomst (maar ook vandaag) een aangename, leefbare, gezonde en veilige stad voor onze inwoners én onze bedrijven.

 

Voorbeeldprojecten

Het Gents Klimaatadaptatieplan bevat een pak voorbeeldprojecten:

  • Een groener Kettingplein

Het Kettingplein in de Brugse Poort is een verkeersvrij plein en momenteel volledig verhard. De Stad Gent wil van dit plein een voorbeeldproject maken door het om te vormen tot een groener plein met aandacht voor wateropvang en comfort op hete dagen. Daartoe wordt dit jaar nog een ontwerpbureau aangesteld en start een participatietraject met de buurt.

 

  • Waterdoorlatende steegjes in de binnenstad

In de binnenstad zijn de mogelijkheden tot ontharden soms beperkt. Een alternatief kan zijn om de verharding zelf waterdoorlatend te maken, als er tenminste geen zwaar verkeer over moet en niet teveel nutsleidingen onder de grond zitten. Momenteel wordt in de steegjes Jonkvrouw Mattestraat en Heilig Bloedstraat een heraanleg in waterdoorlatende betonstraatstenen voorzien.

 

 

Meer foto's