Partners

WijDelen vzw

Ons concreet doel om energie te besparen: 
.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Het delen van spullen spaart materiaal uit en maakt gebruikt van onderbenutte capaciteit in onze buurt en wijk.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
WijDelen vzw wil zoveel mogelijk mensen op het Peerby-platform krijgen, zodat er meer gedeeld wordt. We zetten ook algemeen in op de gedragsverandering van bezit naar gebruik van spullen. We geven inspirerende presentaties en workshops rond delen en denken graag mee hoe we kunnen samenwerken met organisaties en bedrijven. Peerby is een website en een app om spullen te lenen bij uw buren.

Vormingplus Gent-Eeklo

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Vormingplus Gent-Eeklo is als regionale volkshogeschool de organisatie die leren in de vrije tijd voor volwassenen op de kaart zet. Leren bij Vormingplus is levensbreed: van fietsonderhoud over assertiviteitstraining tot leesgroep filosofie, je vindt het allemaal bij Vormingplus. We hebben in onze programmatie echter bijzondere aandacht voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Met ons educatief aanbod zetten we specifiek in op volgende maatschappelijke ontwikkelingen: diversiteit, duurzame ontwikkeling, de onderhandelingssamenleving, maatschappelijke participatie en digitale en informatiegeletterdheid om zo de competenties van onze deelnemers om om te gaan met deze maatschappelijke ontwikkelingen verder te ontwikkelen.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Vormingplus Gent Eeklo heeft de voorbije jaren al heel wat activiteiten georganiseerd die gelinkt zijn aan duurzame ontwikkeling in het algemeen en klimaatverandering in het bijzonder. We zetten zowel in op het maatschappelijk debat(energiedebat) en sensibilisering (uitstap naar windmolenpark Ugent) als het aanreiken van praktische kennis en vaardigheden (praktische workshops ism tranisitiegroepen Gent en Evergem bv hoe maak ik zelf een energiefiets?
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Vormingplus Gent Eeklo wil in 2013 ook zijn interne werking verduurzamen. We plannen hiertoe volgende acties: - Verminderen van het papiergebruik voor intern gebruik of syllabi met 23% - Uitzuiveren van het adressenbestand van abonnees van ons tijdschrift goedgevonden om de oplage te kunnen laten dalen. - Water en energie: verbruik in kaart brengen en opvolgen - We schakelen over naar 100% groene stroom van een energieproducent die enkel investeert in lokaal geproduceerde groene stroom - Er is een energieaudit aangevraagd bij REGent - We vragen ook verlichtingsadvies - Voorgaande acties leiden tot een plan om ons energiegebruik naar beneden te halen - We onderzoeken of we kunnen instappen in een formule waarbij een externe investeerder zonnepanelen plaatst op ons dak. - We gaan na of we urinoirs zonder water kunnen plaatsen - We schakelen over op ecologisch onderhoud van het gebouw - We stimuleren donderdag veggiedag - We overwegen andere acties die voortkwamen uit onze bevraging van stakeholders op 14/01/2013.

Victor Buyck Steel Construction NV

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Victor Buyck Steel Construction NV is een een vooraanstaand internationaal staalbouwbedrijf. Wij staan onze opdrachtgevers bij de overheid en in de private sector bij met ingenieuze oplossingen om hun dikwijls complexe projecten een solide basis te geven. Wij werken oplossings- en resultaatgericht. Net door onze betrokkenheid bij grote en complexe staalbouwprojecten, zetten wij voortdurend in op innovatie en verbetering.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- een actief beleid rond energiebeheer en CO2-emissiereductie, met o.m. jaarlijkse doelstellingen volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 rond het reduceren van energieverbruik en C02; - de invoering van een energiemanagementsysteem volgens de ISO 500001-normen; - deelname aan de CO2-prestatieladder, een initiatief van de Nederlandse Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, met ondertussen de op één na hoogste score.
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
- onze vestigingen in Wondelgem en Eeklo voorzien van 50% groene stroom in 2013, met een jaarlijkse toename van 25%; - in onze andere vestigingen lopen er heel wat programma's, onder meer rond het optimaliseren van energiegebruik met behulp van actieve daglichtsturing, alternatieve verwarmingstechnieken zoals warmtekrachtkoppeling, warmte/koude-opslag, etc.

Veltion

Ons concreet doel om energie te besparen: 
Veltion begeleidt Vlaamse kmo's bij duurzame productieverbetering in productie, administratie en logistiek. Wij begeleiden bedrijven om zuiniger om te springen met grondstoffen, energie, hulpstoffen, etc.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
energiezuiniger wagens aanschaffen; ons papierverbruik en de print-outs beperken.

United Pet Food

Ons concreet doel om energie te besparen: 
United Petfood Producers produceert droge voeding voor honden en katten. Wij ontwikkelen voor private labels droge geëxtrudeerde voeders in heel wat segmenten.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
Maandelijkse monitoring van ons volledige energieverbruik
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: 
De plaatsing van een economiser, een warmtewisselaar die warmte uit de rookgassen van een stoomketel recupereert. De rookgassen zijn nog voldoende warm om het water in de ketel op te warmen, wat een flinke besparing aan brandstoffen en dus een klimaatwinst betekent.

Pagina's